Anaokulu Etkinlikleri

Çocukların zihinsel, bedensel ve ruhsal yeteneklerini geliştirmelerini ve çok yönlü kişilik kazanmalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Onları cesaretlendirecek, kişisel sınırlarını genişletme konusunda teşvik edecek ve gerekli olanakları kendilerine sunacak şekildedir. Öğretim programımızda, organizasyon ve içerik açılarından tam bir sistem bütünlüğü sağlanmıştır.

Ana program; Türkçe Dil Etkinlikleri, İlkokula Hazırlık Çalışmaları, Fen ve Doğa Çalışmaları, Görsel Sanat Çalışmaları, Yaratıcı Drama Çalışmaları, Müzik, Hareket Eğitimi ve Mutfak Etkinlikleri ile zenginleştirilerek bir bütünlük içinde sunulmaktadır. Ayrıca Projeler, Atölye Çalışmaları, Geziler, Aile Katılımları ve Sosyal Etkinliklerle de desteklenmektedir.

 

Türkçe Dil Etkinlikleri

Türkçe Dil Etkinliğinde çocuklarımızın; yaşadıkları deneyimler ve çevreleriyle ilgili farkındalık kazanmaları, neden – sonuç ilişkileri kurarak sorgulama yapabilmeleri, kendini ifade etme yeteneği ve kelime hazinesini geliştirmeleri amaçlanır. Bu etkinliklerde düşüncelerini özgürce ortaya koydukları yöntem ve teknikler uygulanır.

 

Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında kavram gelişimini desteklemek, sayma, eşleştirme, sınıflama gibi matematiğe temel teşkil eden becerileri geliştirmek, konum ve yönlerle ilgili farkındalığı arttırmak, görsel ve işitsel ayrımlaştırma becerisini geliştirmek, el – göz koordinasyonu ve çizgileri doğru yönde yazma çalışmaları yapmak amaçlanmıştır.

 

Fen ve Doğa Etkinlikleri

Çocuklarımızın, öğrenmeye ve araştırmaya meraklarını arttıracak, deneyler, gözlemler, geziler ve proje çalışmaları yapılmaktadır. Fen ve doğa etkinliklerinde amacımız öğrencilerin yaşayarak, deneyerek, keşfederek ve gözlem yaparak öğrenmelerine olanak sağlamaktır.

 

Sanat Çalışmaları & Görsel Tasarım

Sanat eğitiminde amacımız; çocuklarımızın ince kas gelişimine yardımcı olurken, onlara yaratıcı düşünmenin temellerinin atıldığı, bir eser üretmenin verdiği hazzın yaşandığı, fazla enerjilerinin aktarıldığı ve doğuştan getirdikleri yeteneklerini ortaya çıkarmak için ortam ve olanak sağlamaktadır.

Çocuklar duygu ve düşüncelerini en güzel resim yoluyla ifade ederler. Bu nedenle resim etkinliğinde renkleri tanıma ve uyum içinde kullanabilme, yaratıcılığı artırma, estetik gelişimi sağlama, el becerilerini destekleme ve sanatı her yönüyle tanımaları-sevmeleri için programda çok yönlü çalışmalara yer verilmektedir.

Etkinlikler; bireysel amaçlar, algısal amaçlar, estetik amaçlar ve teknik amaçlar göz önünde bulundurularak düzenlenir. Okul öncesi ünite konularıyla entegre etkinlikler planlanır. Çocukların sanat aracılığı ile iletişim kurma, kendini ifade etme, yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesine özen gösterilir. Bu çalışmalarımızda çeşitli malzemeler (parmak boyası, suluboya, pastel, kuru boya, artık materyaller, seramik hamuru, kil, vb…) kullanılır.

 

Müzik Eğitimi

Müzik eğitimi ile erken yaşlarda çocuklarımızın, müziği sevmesi ve ritim duygusunun geliştirmesinin yanı sıra; orff çalgılarını kullanırken el-göz koordinasyonunu sağlayabilmesi, çalan müzik eşliğinde vücudunu koordineli bir şekilde kullanıp hareket becerisi kazanabilmesi, müziğin ritmine uygun hareketler üretebilmesi, müzik dinleme alışkanlığı ve seslerini doğru kullanma becerisi edinebilmelerini amaçlarız. Hep birlikte müzik yapmanın ve şarkı söylemenin zevkine varır; eğlenceli vakit geçiririz.

 

Hareket Eğitimi ve Jimnastik

Etkin öğrenme yaklaşımına göre hareket, öğrenme deneyiminin önemli bir parçasıdır. Hareket eğitimi etkinliklerinde, etkin öğrenmenin yoğunluğu hareket deneyimlerinin zenginleştirilmesiyle arttırılır. Çocukların kendi kapasitesi doğrultusunda vücudunu kullanabilmesi ve kontrol edebilmesi, yetenek ve potansiyellerinin ortaya çıkarılması, yürüme, sekme ve sıçramalarla ilgili koordinasyon geliştirebilme, beden dili ile hayvan taklitleri ve yürüyüşleri, fiziki mekanların kurallarını öğrenebilme ve uygulayabilme, kas kuvveti, esnekliği ve eklem hareketliliğini geliştirebilme, dayanıklılığı ve çabukluğu geliştirebilme, eşli çalışmalar, basit ritimli melodilerle ritim duygusunu kazandırma hedeflenmektedir.

Renkli Vadi Anaokulu’nda çocuklara; yaş grubuna uygun ünite konularının (temaların) harekete dayalı etkinlikler yoluyla içselleştirilmiş bir şekilde öğrenilmesi için fırsat sağlanır. Hareket eğitimi etkinlikleri uygun malzeme ve oyun ortamının amaca uygun şekillerde hazırlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesini de kapsar.