Eğitim Programı

Yaşayarak Öğrenme

Renkli Vadi Anaokulunda eğitim programımız yaşayarak öğrenmeye dayalı, Reggio Emilia okullarında geliştirilmiş olan proje tabanlı eğitim programı, high scope (etkin öğrenme) programı, gems eğitim programı, scamper tekniği (göster-anlat) ve çoklu zeka eğitim programı harmanlanarak uygulanmaktadır.

 

Çoklu Zeka Programı ve Uygulamaları

T.C Milli Eğitim Bakanlığının uygulanmasını istediği Çoklu zeka programının temeli, Harward Üniversitesi profesörü Howard Gardner’ın yaptığı araştırmalara dayanır. Gardner’a göre biyolojik temele göre sekiz farklı zeka vardır. Bu zeka grupları bireysel farklılıkları oluşturur. Çoklu zeka programı bireysel farklılıklara göre öğrenme tekniklerinden oluşmaktadır. Çoklu zeka programında öğrenme güçlükleri yoktur, öğrenme farklılıkları vardır. İnsanlar güçlü olan zeka alanlarını daha fazla kullanır. Diğer zeka alanlarının gelişimi için yapılacak çalışmalar yaşamlarına zenginlik katar. Özellikler ilkokul çağlarında daha net olarak ortaya çıkan bireysel farklılıklar ve öğrenme becerileri başarı ve başarısızlık olarak değerlendirilir. Anaokulu yıllarında yapılan çoklu zeka çalışmaları ile bu farklılıklar tespit edilip, öğrenme şekillerine göre verilen eğitimler ile çocukların ilkokulda ve sonraki eğitim hayatlarında daha başarılı olmaları ve daha kolay öğrenmeleri sağlanabilir.

Anaokulumuzda uygulanan Çoklu Zeka Programı, High Scope Programı, Gems Eğitim Programı, Scamper Tekniği ve Proje Tabanlı Eğitim tamamen uyumlu ve birbirlerini destekleyen eğitim programlarıdır.

 

High Scope Eğitim Programı Eğitimi

1962 yılında ABD de David Weikard ve meslektaşları tarafından geliştirilen ve bugün dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde uygulanmakta olan bir eğitim programıdır. Çocukların çok yönlü gelişimine bir başka değişle ‘sosyal, duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişimine ‘ önem veren  bir programdır.

High Scope programında sınıf çeşitli etkinlik köşelerine bölünmüştür. Örneğin; blok ve inşa köşesi, evcilik köşesi, kitap köşesi, bitki ve hayvan köşesi, sanat köşesi gibi… Köşelerde çocuklar farklı türde oyunlar oynayabilirler. Her köşede çocukların rahatça oynayabilmesi için yeterli alan bulunur. Sınıftaki raflar, materyaller ve araç gereçler çocukların ulaşabilecekleri yerlerdedir. Çocuklar bir köşeden bir başka köşeyi rahatlıkla görebilirler ve bir köşeden diğerine rahatlıkla hareket edebilirler. Böylelikle bağımsızlık ve yeterlilik duyguları artar. Etkin bir öğrenme ortamı sağlayan sınıf düzeni, çocuklara sürekli seçimler yapma ve kararlar alma fırsatları verir. Program her gün “Çember Zamanı” olarak adlandırılan bir rutin içerir. Çember zamanı: Anahtar kelimelere bağlı deneyim ve hatırlatmaya bağlı çalışmalar içerir.

High Scope Eğitim Yaklaşımının kazanımları nelerdir?

 • Çocuğun; insanlar, olaylar, materyallerle doğrudan ve kolaylıkla ilişki kurabilmesine teşvik eder.
 • Sorumlu, güvenilir ve bağımsız bir şekilde, öncelikle okul hayatına daha sonra da hayata hazır hale getirmeye yardım eder.
 • Çocuğun kendi isteği doğrultusunda seçim yapmasına yardım eder.
 • Etkin bir öğrenme ortamı sağlayan sınıf düzeni, çocuklara sürekli seçimler yapma ve kararlar alma fırsatları verir.

 

GEMS Programı Nedir?

Okulumuzda öğrencilerimizin fen ve matematik bilimlerindeki temel bilimsel kavram ve yöntemleri anlamalarını ve bu bilimlere karşı olumlu bir tutum edinmelerini sağlamak, bunun yanı sıra bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirmek, böylelikle öğrencilerimizin eğlenerek öğrenmelerini sağlayarak fen ve matematik alanlarındaki başarılarını artırmak en büyük görevlerimizden biridir. Bu amaçla farklı eğitim sistemlerini incelemekte ve öğrencilerimiz için yararlı olacağını düşündüğümüz eğitim programlarını programımıza entegre etmekteyiz.
GEMS aktivitelerine de bu amaçla programda yer verilmektedir. ‘Fen ve Matematikte Büyük Gelişmeler’ olarak çevrilen GEMS; heyecan verici, etkili, fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır.

PROGRAMIN TEMEL AMACI

 • Yeni bilgi ve fikirler oluşturmaları
 • Hayat boyu bu becerileri kullanmaları
 • Sosyal ilişkiler
 • Gözlem

 

Proje Tabanlı Eğitim

Proje tabanlı öğrenim, öğrencileri problemlerle uğraşmaya ve bunun sonunda orijinal ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim modelidir. Sınıfta daha etkili öğrenim fırsatları yaratmak için tasarlanmış projeler, konu ve kapsam bakımından çok çeşitli olabilir ve birçok sınıfa dağıtılabilir.

Proje Yaklaşımı`nın genel amacı, çocukların zihinsel yaşantılarını geliştirmektir. Zihin teriminin kapsamında bilgi ve becerilerin yanı sıra duygusal, ahlaki ve estetik duyarlılık da bulunmaktadır. Proje çalışmalarında araştırmalar genellikle bir sınıf içindeki küçük bir grup ile, bazen bütün bir sınıf, nadiren de bireysel olarak çocuklar tarafından yapılmaktadır.

Proje Tabanlı Eğitimin Kazanımları

 • Pratik deneyimler kazandırır.
 • Gerçek yaşam koşulları altında sınamaya olanak verir.
 • Motivasyonu artırır ,yeni ilgi alanları yaratır.
 • Öğrenciler ‘Ne’ ve ‘Niçin’ sorularının cevabını daha iyi anlayabilirler.
 • Öğrenciye başarma duygusun tattırır.
 • Öğrencilere kendi başlarına karar almayı öğretir.
 • Hem yavaş öğrenen hem de hızlı öğrenen öğrenciler için kullanılır.
 • Proje başarı ile tamamlandığında öğrencinin kendine güveni artar.
 • Çoklu zekâ uygulamaları için oldukça uygun bir yöntemdir.
 •  İletişim türlerinin çok çeşitli şekillerini kullanmayı gerektirir.
 •  Öğrencilere kendi öğrenmelerinden sorumlu olduklarını gösterir.
 • Highscope programı ile uyumlu bir programdır.
 • Öğrencilerde yaratıcı, yansıtıcı ve eleştirel düşünme becerilerini ileri düzeyde geliştirir.
 • Öğrencileri ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda geliştirir.

 

Scamper Tekniği ve Göster-Anlat

Göster-Anlat etkinliği; çocukların evlerinden getirdikleri ve kendi seçtikleri eşyaları, nesneleri grup önünde arkadaşlarına göstermesini ve onunla ilgili bir tanıtım yapmalarını kapsamaktadır.

Amacı, çocuğun ev ile okul arasında bağlantı kurmasını sağlamak, bir nesne, fotoğraf ya da oyuncak yoluyla grup önünde kendini ifade etmesine, başkalarını dinleme, sorular üretme ve karşılaştırmalar yapabilmesine, dil gelişiminin desteklenmesine fırsat tanımaktır.

Scamper; yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan uygulanması kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Çocuklara farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı verir. Scamper tekniği kullanılarak yapılan Göster-Anlat etkinliğinde çocuklar nesnelerle ilgili açık uçlu soruları cevaplandırırlar. Bu sorular bir anlamda farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir güçtür. Çocukların düşüncelerini geliştirip onların keşif yapmasını cesaretlendirir, yaratıcılıklarını geliştirmeleri için uygun pratik yapma olanağı yaratır.