Hakkımızda

Neden Okul Öncesi Eğitim

İnsanlık ailesinin geleceği, yetiştirilecek yeni kuşaklara bağlıdır. Bu nedenle, dünyanın neresinde doğarsa doğsun her çocuğun; sağlıklı, mutlu, kendisiyle barışık, başkalarının mutluluğunu düşünen, haklara saygılı, içinde bulunduğu toplumun üretken ve dinamik bir üyesi olması son derece önem taşımaktadır. Bu da bireye sağlanacak eğitimin niteliği ile yakından ilgilidir. Çocuklara daha erken yaşlarda eğitim olanakları sunarak; onların sosyal çevrelerinden kaynaklanan eksikliklerini gidermek, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gelişmelerini sağlamak, temel beceriler kazandırmak ve ilköğretime hazırlamak olanaklı olabilmektedir. İnsan yaşamının en kritik (duyarlı) yılları olarak kabul edilen 0-6 yaş arasındaki dönemde çocuklara zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan “okul öncesi eğitim” hizmeti sunularak, daha sonraki yıllarda asla elde edemeyecekleri olanakları yakalama şansı verilmiş olacaktır. Bu nedenle, Renkli Vadi Anaokulu olarak, erken çocukluk eğitimine verilen önemin geleceğin şekillenmesinde oynadığı rolü önemsemekte ve nitelikli eğitim programımızla çocuklarımızın gelişimlerine katkıda bulunmada siz değerli velilerimizin yanındayız.

Erken çocukluk döneminde iyi bir eğitim çocuğun;

 • Temeli okuma yazma ve diğer etkileşim yetenekleri olan dinleme, konuşma ve oynama aktivitelerinin gelişimini sağlama
 • Duygularını ifade edebilmelerinin gelişimini sağlama
 • Kelime dağarcığını geliştirme
 • Kendisi ile ilgili olumlu duygularını geliştirme
 • Öğrenme becerilerini geliştirme
 • Karar verme becerilerini geliştirme
 • Çevrelerindeki dünyayı algılama ve anlama fırsatları sağlama
 • Zihinsel ve fiziksel becerilerini geliştirme
 • Sosyal ve duygusal hayatını etkileme
 • Bir birey olarak yeteneklerini ortaya çıkarma
 • Gelecekteki okul başarılarının olumlu yönde etkilenmesi açısından son derece önemlidir.

 

Misyonumuz

Değişen dünyada çocuklarımıza ihtiyaç duydukları sevgi, ilgi ve gelişimsel alanlarını destekleyecek eğitimi sunarak onları aileleri ile işbirliği içinde en iyi şekilde yetiştirmektir.

 

Vizyonumuz

Bütünleştirilmiş bir eğitim programı çerçevesinde; farklı eğitim disiplinlerini bir ahenk içinde kullanarak okulöncesi eğitiminin amaçlarına ulaşmak adına etkin bir öğrenme ortamı oluşturmaktır. Bu doğrultuda  hedefimiz çocuklarımıza sorumluluk alma, saygı, cesaret, iletişim ve empati, liderlik ve girişim, dayanışma, yardımlaşma ve işbirliği, öz disiplin, sevgi ve kardeşlik, hoşgörü gibi temel değerleri kazandırmaktır.

Renkli Vadi Anaokulu, velilerimizin ve öğrencilerimizin eğitim hayatına ilk adım attığı yer olmasından dolayı bu konuda tüm hassasiyetlere cevap verecek şekilde faaliyet gösteren bir okul öncesi eğitim kuruluşudur. Sizler de okulumuzu yakından tanımak ve daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz, bize telefon ya da e-posta yoluyla ulaşabilir ve ziyaret edebilirsiniz. Size okulumuzu tanıtmaktan mutluluk duyacağız.

 • Donanımlı Sınıflar
 • Güler Yüzlü Kadro
 • Güvenli Ortam
 • Kolay Ulaşım